1. Alleen geldig tijdens onze openingstijden
  2. Maximaal 1x per dag
  3. Maximaal 3 bolletjes per keer
  4. Tot 1 jaar na ontvangst geldig
  5. Elke deelnemer mag maximaal één keer deelnemen aan de actie. Deelnemers die aantoonbaar misbruik van de actie maken, worden uitgesloten
  6. Winnaars worden persoonlijk op de hoogte gesteld via een telefoontje, en worden bekend gemaakt via onze social media kanalen. Reageer je niet binnen 7 dagen, dan vervalt helaas je prijs en kiezen we een andere winnaar.
  7. Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de winactie.
  8. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is Coffee Fellows gerechtigd een andere winnaar te trekken.
  9. Binnen enkele weken zal de gewonnen prijs per post aan de winnaar worden verzonden, of wanneer dit gezien de aard van de prijs noodzakelijk is, op een andere wijze ( bijvoorbeeld persoonlijk) aan de winnaar worden overhandigd.